Asenne LKV:n ympäristöpolitiikka

Vastuullisia tekoja yhteisön ja ympäristön hyväksi

 

Asenne LKV kantaa toiminnassaan ympäristövastuuta. Vastuu ympäristöstä on osa arvojamme (Asenne, Rohkeus, Rakkaus, Paikallisuus). Etsimme toiminnassamme uusia ja kokonaisvastuullisia toimintamalleja ympäristö huomioiden. Tavoitteemme on olla alan edelläkävijä ympäristöasioissa huomioiden asiakasodotukset sekä Asenne LKV:n yhteiskuntavastuun.

 

Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja alueellisia ympäristövaatimuksia sekä jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristön hyväksi. Ympäristöpolitiikkaa ja tavoitteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Ympäristötoiminnan tuloksellisuudesta, kehityssuunnitelmista sekä tavoitteista tiedotetaan säännöllisesti henkilökuntaa.

Määrätietoista kehitystyötä ympäristön hyväksi

 

Yrityksemme on alusta asti (2019) ottanut huomioon ympäristöohjelman vähentääkseen toimintamme vaikutuksia. Määrittelimme alusta asti ympäristötavoitteet, joihin yrityksemme toiminnassaan pyrkii. Ympäristöohjelma pidetään ajan tasalla päivittämällä sitä säännöllisesti.  Määrätietoisen asiakaslähtöisen kehitystyön ja laadun tarkkailun avulla olemme parantaneet yrityksen kaikkia toimintoja.

 

Toimintaympäristön muutosten myötä ympäristöohjelman merkitys korostuu myös tulevaisuudessa. Olennaista on toimintamme jatkuva kehittyminen ja sen näkyminen yhtiön jokapäiväisessä toiminnassa, esimerkiksi kierrätyksen tehostamisessa. Päätöksissämme yritämme huomioida valintojemme ympäristöystävällisyyden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ympäristöystävällisistä valinnoista johtuvien kustannusten hyväksymistä. Investointeja tehtäessä yritämme ympäristöteknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman tehokkaat ja kehittyneet ratkaisut. Otimme esim. heti toimiston avauduttua käyttöömme sähköisen arkistoinnin.

 

Kehitystyömme ei pääty nykyisten ympäristötavoitteiden toteutumiseen, vaan etsimme uusia ympäristöhaasteita ja kehitystarpeita toteutuneiden tilalle.